/

Giám Đốc Dự Án

Ho Chi Minh, Vietnam

CHUYÊN GIA CUNG CẤP GIẢI PHÁP DỰ ÁN

NĂNG LƯỢNG HƠI NHIỆT ĐIỆN


TRÁCH NHIỆM

Đối Nội:

1.  Điều hành, quản lý triển khai các hạng mục thi công công trình, dự án xây dựng và các phòng chức năng trực thuộc phần thi công của Công ty đảm bảo chất lượng, an toàn cho công trình xây dựng.

2.  Đề xuất ý tưởng, lên phương án thiết kế, triển khai bản vẽ kỹ thuật, hồ sơ thiết kế, bản vẽ thi công. Kiểm tra, giám sát các công trình được yêu cầu thiết kế.

3.  Điều hành, quản lý việc lập, kiểm tra, theo dõi các thủ tục pháp lý/hành chính để thực hiện dự án theo quy định hiện hành của nhà nước.

4.  Tổ chức kiểm tra, rà soát hồ sơ nghiệm thu, thanh quyết toán, hồ sơ chất lượng, hoàn công … của công trình, hạng mục công trình trong quá trình thi công hoặc công trình đưa vào vận hành.

5.  Tổng hợp, đánh giá làm cơ sở tham mưu cho Ban Giám đốc giải quyết các vướng mắc, phát sinh có liên quan làm ảnh hưởng chất lượng, tiến độ và hiệu quả đầu tư của dự án

6.  Quản lý đội ngũ nhân viên thiết kế: phân công công việc, giao chỉ tiêu, xét duyệt các mẫu thiết kế của cả phòng, thiết lập kế hoạch cho cả phòng, đánh giá việc thực hiện công việc của nhân viên cấp dưới

7.   Phối hợp với  các bộ phận liên quan như tài chính, đầu tư, khối sản xuất... hoàn tất các thủ tục, quy định, kế hoạch, chiến lược.. được thực hiện đúng tiến độ của dự án.

Đối Ngoại:

8.  Tổ chức, xây dựng, thiết lập các vấn đề liên quan đến công trình xây dựng tại các dự án, giãm thiểu rũi ro trong quá trình xúc tiến đầu tư

9.  Phối hợp với các đơn vị cấp phép dự án & giải phóng mặt bằng trong việc phê duyệt kế hoạch chung, chi tiết.

10. Cung cấp đầu vào cho các đơn vị liên quan chuẩn bị các báo cáo, chính sách và sửa đổi kế hoạch dự án cho về công cụ, cơ sở hạ tầng bên trong và bên ngoài

11.Đàm phán với đối tác, khách hàng chiến lược, phương án dự án tốiưu trong quá trình triển khai dự án

 


YÊU CẦU:

-Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm ở vị trí Giám đốc kinh doanh/ thương mại trong ngành công nghiệp, hệ thống nhiệt điện, xây dựng cơ sở hạ tầng

- Kiến thức về xây dựng kế hoạch, chiến lược, xúc tiến đầu tư về công trình dự án trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại, các công trình xây dựng, quy mô nhà xưởng.

- Kiến thức và hiểu biết về các nguyên tắc và thực hành lập phương án thi công đặc biệt trong bối cảnh  dự án/ công trình
- Nắm vững công tác điều hành, quản lý thi công, An toàn lao động, vệ sinh lao động, hiểu rõ hệ thống pháp luật của Nhà nước: Luật Xây dựng, Luật đầu tư..
Tổ chức hoạch định công việc tốt, khả năng bao quát, tổng hợp công việc tốt.
- Tiếng Anh: Thành thạo 4  kỹ năng, biết thêm ngôn ngữ khác là lợi thế
Độ tuổi: Từ 30T – 45T

 

Odoo • Text and Image

PHÚC LỢI

- Phụ cấp cơm trưa & Chế độ nhà ở cho nhân viên

- Ký HĐLĐ, tham gia BHXH, BHYT, BHTN...
- Tham gia bảo hiểm tai nạn 24/24 và khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
- Nâng lương định kỳ hàng năm (ít nhất 1lần/năm).
- Thưởng lễ tết, 30/4, 1/5…
- Lương 13 + Lương thưởng (theo hiệu quả kinh doanh từ 1 -3 tháng lương).
- Cấp phát đồng phục.
- Các khoản phụ cấp khác theo quy định công ty.

Odoo • A picture with a caption