/

Trợ Lý Tổng Giám Đốc

Ho Chi Minh, Vietnam

TRÁCH NHIỆM

 

·         Theo dõi tình hình hoạt động của thị trường, tình hình sản xuất, kinh doanh, tài chính, nhân sự… của Công ty thông qua việc thu thập, tổng hợp, phân tích các thông tin cần thiết để tư vấn cho TGĐ

·       Nhận biết và báo cáo TGĐ các điểm không phù hợp được ghi nhận trong quá trình thực hiện công việc của các Phòng/ Ban, của Công ty kèm thêm đề xuất các giải pháp để giải quyết, ngăn ngừa các vấn đề này.

·        Chịu trách nhiệm tổ chức các cuộc họp nội bộ và bên ngoài thay mặt cho CEO đảm bảo tất cả các yêu cầu cần thiết được thực hiện.

·    Thực hiện soạn thảo và lưu hành các chương trình họp, chuẩn bị biên bản, truyền đạt lời nhắc cuộc họp. Thông tin biên bản đến cho tất cả các thành viên sau cuộc họp.

·        Dịch tài liệu, email và phiên dịch (tiếng Anh +Tiếng Hoa) các cuộc họp cho CEO, các công việc khác theo yêu cầu từ TGĐ
 
 

YÊU CẦU:

- Trình độ học vấn: Đại học - Chuyên ngành: Kinh tế, Thương mại, Quản trị Kinh doanh...

- Kinh nghiệm từ 2-5 năm ở vị trí tương đương.

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh +Tiếng Hoa lưu loát 4 kỹ năng

- Kiến thức chung về quản trị kinh doanh (hoạch định chiến lược, phân bổ nguồn lực tài chính, nhân sự), lãnh đạo và quy trình làm việc và điều phối viên con người.

- Có kiến thức về quản trị doanh nghiệp, hoạch định chiến lược và phân bổ nhân sự.

- Kỹ năng yêu cầu khác:

+ Kỹ năng giao tiếp tốt, tự tin.

+ Quản lý & làm việc nhóm

+ Quản lý thời gian hiệu quả

Odoo • Text and Image

PHÚC LỢI

·        Thời gian làm việc: 8h00- 17h00, từ thứ 2 -  sáng thứ 7.

·        Ký HĐLĐ, tham gia BHXH, BHYT, BHTN...

·        Tham gia bảo hiểm PVI 24/24 và khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

·        Nâng lương định kỳ hàng năm (ít nhất 1 lần/năm)

·        Thưởng lễ tết, 30/4, 1/5…

·        Du lịch hàng năm

·        Lương 13 + Lương thưởng (theo hiệu quả kinh doanh từ 1 -3 tháng lương)

·        Cấp phát đồng phục.

·        Phụ cấp cơm trưa

Odoo • A picture with a caption